Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op alle diensten van Gr8 Hotels zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze zijn via deze link te raadplegen en zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. Op deze pagina staat meer informatie met betrekking tot de getoonde prijzen op onze website en annuleringsvoorwaarden. Tevens staan onze huisregels vermeld.

Getoonde prijzen

Alle genoemde prijzen op de website “gr8hotels.nl” en alle gedrukte uitgaven en advertenties van Gr8 Hotels zijn exclusief stadsbelasting en eventuele toeslagen.

Annuleringsvoorwaarden

Bij (online) hotelreserveringen tot 10 kamers per reservering geldt dat bij annulering tot 24 uur voorafgaand aan 14h00 op de aankomstdatum geen kosten in rekening worden gebracht. Bij annulering na die dit tijdstip of bij no-show wordt 100% van de reserveringswaarde in rekening gebracht.

De kamerreservering is tot 20h00 uur op de dag van aankomst gegarandeerd. Bij een (verwachte) aankomst na 20h00 is een vooruitbetaling noodzakelijk. Annuleringen dienen altijd schriftelijk aan ons te worden bevestigd.

Onze prijzen

Het reserveren van een hotelkamer of arrangement rechtstreeks via onze website biedt diverse voordelen:

ü Alle prijzen zijn inclusief ontbijt

ü Geen reserverings- of administratiekosten

ü Gemakkelijk en snel reserveren

ü Reserveren via een beveiligde verbinding

ü Direct veilig betalen via IDEAL of creditcard

ü Reserveren zonder creditcard mogelijk

Gr8 Hotels is niet verantwoordelijk voor boetes of andere onkosten die het gevolg kunnen zijn van het annuleren van reserveringen of fouten in de prijspublicatie van derden.

Gr8 Hotels behoudt zich het recht voor om deze garantie te allen tijde te wijzigen of in te trekken zonder opgaaf van redenen.

Huisregels

Het is verboden om:

Ø Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel zal de veroorzaker/boeker aansprakelijk gesteld worden voor reparaties- en/of vernieuwingskosten.

Ø Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben. Overtreding hiervan leidt tot verwijdering zonder enig recht op restitutie.

Ø Overlast te veroorzaken voor een ander in of om het hotel o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook. De veroorzaker/boeker kan aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schades en schadeclaims ingediend door derden.

Ø De kamer te bezetten met meer dan het aantal personen waarvoor gereserveerd is.

Ø Te roken binnen en vanuit de kamers of openbare ruimten van het hotel. Indien u zich niet houdt aan het rookverbod wordt er onherroepelijk een boete van € 250,00 bij veroorzaker/boeker in rekening gebracht, naast de eventuele extra kosten voor reiniging en herstel van de kamers of openbare ruimten om het hotel weer 100% rookvrij te maken.

Ø Brandmelders te saboteren/bedekken. Storingen en constatering hiervan leiden onherroepelijk tot een boete van € 250,00. Deze boete in het kader van het veroorzaken van onaanvaardbaar gevaar voor derden in verband met disfunctionerende brandmeldinstallatie.

Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer kan Gr8 Hotels naast de vaste rookboete van € 250,00 ook alle gevolgschades bij u in rekening brengen. Daaronder wordt in ieder geval verstaan de voorrijdkosten van de brandweer à € 500,00 en overige claims van derden als gevolg van veroorzaakte de overlast.

Bij overtreding van de huisregels kan Gr8 alle gemaakte kosten voor herstel, schoonmaak, verwijdering en alle gevolgschades direct aan u door te belasten.

Menu
Bel
Mail
Boek een kamer