Disclaimer

Algemeen
Gr8 Hotels B.V. (Kamer van Koophandel 69442002), hierna te noemen Gr8 Hotels, verleent u hierbij toegang tot de website van Gr8 Hotels en nodigt u uit het aangebodene te reserveren of te kopen. Gr8 Hotels behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid
Gr8 Hotels spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Gr8 Hotels.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Gr8 Hotels. Zonder schriftelijke toestemming van Gr8 Hotels is kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen niet toegestaan, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Menu
Bel
Mail
Boek een kamer